viernes, 11 de mayo de 2012

Les funcions dels òrgans de l'aparell excretorL'aparell excretor està format per dues parts fonamentals:

1. Els òrgans secretors -> els ronyons que la seva funció és produir orina.

2. La via excretora -> recollir tota l'orina i expulsar a l'exterior.

L'aparell excretor està format per molts conductes que són:

-Els urèters: són els que porten l'orina del ronyó ala bufeta urinària
-La bufeta urinària: lloc on s'acumula l'orina
-uretra: conducte per on va l'orina fins a arribar a l'exterior, el recorregut de les dones sol ser més curt que el dels homes.


Sistema+Urinario+2.png.gif

No hay comentarios:

Publicar un comentario