viernes, 18 de mayo de 2012


Com funicona la glàndula pituitaria?

-La glàndula pituitaria regula distints procesos del organismes mitjançant la secrecio de les hormones, treballant de forma coordinada amb el hipotalamo. que al mateix temps segrega hormones estimulants de les hormones hipofisaris.
Aquesta glàndula es troba en un espai óseo que s'anomena cadira turca de l'os esfenoides. Està comunicada amb l'Hipotàlamo per un pendúcul. I està compost per:
  - Lòbul posterior, està format per un teixit nervios que s'anomena Nerohipófisis
   - Lòbul mitja, s'egrega l'hormona estimulant dels melanocits; esta induix l'aument de la sintesis de la mielina de les cél·lules de la pell. Aquestos casos nomes succeixen durant curts periods inicials de la vida o durant l'embaraç.
   - Lòbul anterior, es la porció de major tamny de la glàndula pituitaria; conte grans quantitats de sustancies químiques u hormones que controlen les deu o dotze funcions del cos. I segrega el ADH i l'oxitocina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario