miércoles, 30 de mayo de 2012

CODI QRQUE PART DEL SISTEMA ENDOCRÍ US SEMBLA MÉS INTERESSANT?
-HIPÒFISIS
-TIROIDE
-PÀNCREES
-GÒNADES

lunes, 28 de mayo de 2012

I què és el sistema endocrí?
El sistema endocrí s’encarrega de regular les funcions del nostre organisme.
Amb ell treballa el sistema nerviós, amb les hormones, que van per la sang per a regular les funcions del cos.

Les hormones actúen com una red de comunicació celular i regulen moltes funcions com:
 • L’estat d’ànim
 • El ceiximent
 • La funció dels teixits
 • El metabolisme

El sistema endocrí està format per una serie de glàndules endocrines. Les glàndules endocrines més conegudes són:
 • Hipòfisi
 • Tiroide
 • Suprarrenal

A més, uns altres òrgans més secundaris en el sistema endocrí són:
 • El fetge
 • El cor
 • Les gònades
 • Els ronyons


Imatges sobre les enfermetats.

                                                                                    -Pedres als ronyons.                                                    -La cistitis.

pedres+ronyo.jpg
fotovejigaana.jpg
 
                                                                
                                                                    -L'hemodiàlisi.

                                                                                

viernes, 25 de mayo de 2012

EL LABORATORI DE L'ORGANISME.

El fetge és un dels òrgans de funcionament més complex del cos. fa moltes activitats essencials per a l'organisme:
  - Secreta bilis, que ajuda a la digestió dels greixos.
  - Emmagatzema un glúcid comples anomenat glucogen.
  - Sintetiza algunas proteïnes.
  - Produeix l'urea, es un producte de rebuig de la degradacio de les proteïnes.
  - Regula el colesterol sanguini.
  - Tambe emmagatzema ferro i algunas vitamines.
  - Es capaç de destruir l'hemoglobina dels glóbuls rojos vells i la converteix en bilirubina.
  - Desactiva toòxics perjudicials per al nostre organisme.
  - Té una funció de defensa. Els macròfags contitueixen un filtre que impedeix que els bacteris intestinals, que arriben per la vena porta, passen a la circulació general.

Power sobre enfermetats.

ELS ÒRGANS PRINCIPALS DEL SISTEMA ENDOCRÍ

Els òrgans principals del sistema endocrí són:

-el hipotálamo.Es la glàndula que, a través d'hormones, estimula a la hipòfisi perquè formi hormones i pugui estimular altres glàndules

-la hipófisis.Controla seva expulsió a través d'un mecanisme anomenat "retroalimentació" on els valors en la sang d'altres hormones indiquen a aquesta glàndula si ha d'augmentar o disminuir la seva producció.

-la glàndula tiroide, les paratiroides, els illots del pàncrees, les glàndules suprarenals, les gònades i la placenta que actua durant l'embaràs com una glàndula d'aquest grup a més de complir amb les seves funcions específiques


http://www.aulactiva.com/wp-content/uploads/2012/02/endocrino1.jpg

martes, 22 de mayo de 2012

viernes, 18 de mayo de 2012

Els ronyons per què estan formats?


Els ronyons són ógans de l'aparell excretori estan situats als costats de la columna vertebralEls ronyons mai són iguals, l'esquerre normalment sol ser més gran que el dret (una diferència de 2cm).

Els ronyons tenen una càpsula fibrosa i estan constituïts per: 
 • La substància cortical és de color vermell fosci aquesta envolta a la substància medul·larI aquesta forma piràmides de Ferrein.
 • La substància medul·lar és de color més clar 8-14 piràmides de Malpighio i es troben en la substància cortical.
 • Els cabdells són microscòpicsi reben el nom de glomèrulsReben sangi la deposita en una arteriolaAquest està envoltat per una membrana de doble paret (càpsula de Bowman).
                                                                         http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/ab6_01.htm
Código QR

L'anúria a la via excretora


És la detenció total de la diüresi amb bufeta buida, està causada per una obstrucció de qualsevol nivell de la via excretora superior. Perquè una anúria siga provocada l'obstacle d'aquesta deu ser bilateral o que aquest col · locada al costat d'un ronyó. Es tracta d'una urgència urològica ja que porta a una insuficiència renal aguda amb el risc de la vida del pacient. Quan hi ha una anúria el primer a descartar és un origen obstructiu. En la majoria dels casos es detecta mitjançant una ecografia de l'aparell urinari.
Les seves causes més freqüents són:
- Les Litiasi
- Les Neoplàsies
- La Fibrosi Retroperitoneal.

Y el tractament de les anurias obstructives consta de 3 etapes.Com funicona la glàndula pituitaria?

-La glàndula pituitaria regula distints procesos del organismes mitjançant la secrecio de les hormones, treballant de forma coordinada amb el hipotalamo. que al mateix temps segrega hormones estimulants de les hormones hipofisaris.
Aquesta glàndula es troba en un espai óseo que s'anomena cadira turca de l'os esfenoides. Està comunicada amb l'Hipotàlamo per un pendúcul. I està compost per:
  - Lòbul posterior, està format per un teixit nervios que s'anomena Nerohipófisis
   - Lòbul mitja, s'egrega l'hormona estimulant dels melanocits; esta induix l'aument de la sintesis de la mielina de les cél·lules de la pell. Aquestos casos nomes succeixen durant curts periods inicials de la vida o durant l'embaraç.
   - Lòbul anterior, es la porció de major tamny de la glàndula pituitaria; conte grans quantitats de sustancies químiques u hormones que controlen les deu o dotze funcions del cos. I segrega el ADH i l'oxitocina.

lunes, 14 de mayo de 2012

I de què s'encarrega el meu aparell excretor?


La funció de l’aparell excretor és eliminar les substàncies de rebuig del nostre organisme. aquest aparell s'allotja a l'abdomen.
Les substàncies de rebuig les generen les cèl•lules del cos i són eliminades gràcies als ronyons, que filtren la sang i retenen els residus tòxics, les sals minerals i l’excés d’aigua.
A més servix per a:


A més de l'aparell excretor, està l'aparell urinari que té una funció distinta a la de l'aparell excretor. I la funció de l’aparell urinari és agafar de tot el nostre organisme les substàncies de rebuig dels processos metabòlics i eliminar-los en forma d’orina.

http://www.wordle.net/

viernes, 11 de mayo de 2012

Les funcions dels òrgans de l'aparell excretorL'aparell excretor està format per dues parts fonamentals:

1. Els òrgans secretors -> els ronyons que la seva funció és produir orina.

2. La via excretora -> recollir tota l'orina i expulsar a l'exterior.

L'aparell excretor està format per molts conductes que són:

-Els urèters: són els que porten l'orina del ronyó ala bufeta urinària
-La bufeta urinària: lloc on s'acumula l'orina
-uretra: conducte per on va l'orina fins a arribar a l'exterior, el recorregut de les dones sol ser més curt que el dels homes.


Sistema+Urinario+2.png.gif

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/endocri.htm
QUE COMPON EL SISTEMA ENDOCRÍ?
Els órgans del sistema endocrí es denominen glàndules sense conducte o glàndules endocrines:
Aquestes glàndules s'alliberen directament en el torrent sanguini. 
Altres órgans per els que esta compost són:
 -Glàndules exocrinas: alliberen les seues secrecions sobre la superfície interna o externa dels teixits cutanis, la mucosa del estòmag o el revestiment dels conductes pancràcits. 
 - Glàndula pituitaria: segrega hormones encarregades de regular l'homeostasis incluint les hormones tròpiques que 
regulen la funcio de altres glàndules del sistema endocrí.
 -Glàndula tiroides: és una glàndula neuroendocrina. Esta formada per dos lòbuls en forma de papallona a ambos costats de la traquea, i estan units pel istmo. Regula el metabolisme del cos, es productora de proteines i regula la sensibilitad del cos a altres hormones.


jueves, 10 de mayo de 2012

 El sistema endocrí es el segon sistema encarregat de la comunicació en el cos. 

 El sistema nerviós coordina les activitats de l'organisme, utilitzant  impulsos elèctrics i senyals químics, mentres el sistema endocrí o fa exclusivament per mitjà de substàncies (hormones), aquestes són de secreció interna.

 Encara que mol poques voltes pensem en el sistema endocrí, este influeix sobre casi totes les cèl·lules, òrgans i funcions de l'organisme. El sistema endocrí es fundamental per a regular l'estat d'ànim, el creixement i el desarroll, el funcionament dels diferents teixits i el metabolisme, així com la funció sexual i els processos reproductors.
 Generalment el sistema endocrí s'encarrega de processos corporals que ocurreixen lentament, com el creixement cel·lular. Els processos més ràpids, com la respiració i el moviment corporal, estan controlats pel sistema nerviós. Però, a pesar de que el nerviós i l'endocrí son sistemes distints, a voltes colaboren per a ajudar l'organisme a funcionar adecuadamente.

sistemaendocrino001.jpglunes, 7 de mayo de 2012

Qui ens ajuda a fer la funció de l'aparell excretor?


Per a l'excreció és necessari que alguns òrgans s'encarreguen de fer la seua funció, i els òrgans de l'aparell excretor són:
 • Els ronyons: Sostreuen les substàncies de rebuig. I crea l'orina.
 • Nefrons: Ajuda als ronyons a crear l'orina. I comprimix la sang en bon estat.
 • Urèter: Conduix l'orina fins a la bufeta.
 • Bufeta: Lloc on s'acumula l'orina.
 • Uretra: Conducte per on ix l'orina a l'exterior.

L'artèria més important per a l'aparell excretor és:
 • L'artèria renal: S'encarrega de que les subtàncies de rebuig arriben als ronyons.
                                                      http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemaExcretor.htm
http://www.cienciasnaturalesonline.com/wp-content/uploads/2009/05/sistema-excretor-5.jpg


viernes, 4 de mayo de 2012

Òrgans de l'aparell excretor


L'aparell excretor és el que s'encarrega d'eliminar les substàncies tòxiques i les deixalles.
Està format per l'aparell urinari (format perronyons i vies urinàries), els pulmons i la pell.
L'intestí gros o còlon també forma part del sistema excretor i la seva funció és acumulardeixalles en forma de femta per a ser expulsades per l'anus.
Els ronyons són dos dos òrgans amb forma de mongeta i tenen un color marró (cafè) i el seu lloc en el cos és per sota de la cintura un a cada costat.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Endocrine_Alimentary_system_es.svg/400px-Endocrine_Alimentary_system_es.svg.png

http://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/sistemaendocrino002.jpg


El sistema endocrí o és un conjunt d'òrgans i teixits de l'organisme que alliberen un tipus de substàncies anomenades hormones. Està  constituït per :
- Cèl.lules especialitzades.
- Glàndules endocrines.

Algunes de les seues funcions més importans , son:
Controlar la intensitat de les funcions químiques a les cèl·lules.
Regular l'equilibri de l'organisme.
Regir el transport de substàncies a través de les       membranes de les cèl·lules.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Què aparell elimina substàncies de rebuig?L'aparell excretor el que fa es filtrar la sang, i les substàncies tòxiques les elimina en forma d'orina.

L’excreció és l'eliminació de substàncies de rebuig. I és imprescindible per a la vida, ja que si acumulem molts residus, aquestos danyen negativament a les nostres cèl·lules. Per exemple: 
 • Els pulmons eliminen CO2 (diòxid de carboni)
 • La sang transporta residus fins els ronyons i aquestos els transforma en orina.

Aquest aparell està format pels pulmons, l’intestí gros, la pell i l’aparell urinari, format pels ronyons i les vies urinaries.
                                                                     http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_excretor

 
http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/ccasado/imatges/apaexc.jpg