jueves, 7 de junio de 2012

Els òrgans excretors.

En la funció d'excreció intervenen aquets òrgans:
 - Renyons. Són els òrgans excretors més importants. L seua funció es eliminar de la sang els residus produïts per les cel·lules. També són òrgans reguladors. Ja que eliminen a través de l'orina l'excés d'aigua i de sals, i també mantenen constant el volum d'aigua del cos.
 - Pulmons. Els òrgans que expulsen el diòxid de carboni produït en la respiració cel·lular.
 Glàndules sudorípares. La seua funció principal es mesurar la temperatura corporal, pero també poden excretar el 10% de tots els residus de l'organisme. La suor i l'orina contenen les mateixes substàncies, però amb una concentració molt més petita.
 - Fetge. S'encarrega d'eliminar els pigments biliars i altres substàncies de rebuig que es troben a la bilis i que s'eliminen amb la femta.

De que depen per a funcionar el sistema endocrì?

Aquest sistema depen del sistema nerviós. L'hipotàlem ( que es la zona del cervell conectada a la glàndula hipòfosi). Les neurones de l'hipotàlem reben molta varietat d'informacio de distintes zones del nostre cervell. L'hipotàlem per a respondre secreta hormones, que actuen sobre la glàndula amb la que esta conectat. Esta glàndula tambe pot funcionar de forma independent, aixi que és capaç de segretar hormones que controlen l'activitat d'altres glàndules. Aquest canisme rep el nom de retroalimentació negativa. miércoles, 6 de junio de 2012

ESTRUCTURA DEL RENYÓ I LA NEFRONA

CÀPSULA DE BOWMAN--> Situada en l'escorça renal.Té forma de copa buida,constituïda per ina dpble paret de cèl.lules epitelials que envolten un conjunt de capil.lars sanguinis anomenat glomèrul de malpighi.Com que la càpsukla de bowman i el glomèrul estan perfectament adaptats , formen una única estructura anomenada corpuscle de malpighi.

TÚBUL CONTORT PROXIMAL--> Localitzat en l'escorça renal, es troba a continuació de la càpsula de bowman.

NANSA DE HENLE--> És la continuació del tubul contort proximal. penetra cap a l'interior de la zona medul.lar del renyó, en la qual es distingeixen dues parts:--la branca descendent -- i l'ascendent.

TÚBUL CONTORT DISTAL--> És la continuació de l'ansa de henle.Es troba localitzat en la zona cortical del renyó, i juntament amb altres, pertanyents a diferents nefrones, desemboca en el túbul col.lector.


http://www.galeon.com/home3/biologia/rinon.jpg