viernes, 11 de mayo de 2012


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/endocri.htm
QUE COMPON EL SISTEMA ENDOCRÍ?
Els órgans del sistema endocrí es denominen glàndules sense conducte o glàndules endocrines:
Aquestes glàndules s'alliberen directament en el torrent sanguini. 
Altres órgans per els que esta compost són:
 -Glàndules exocrinas: alliberen les seues secrecions sobre la superfície interna o externa dels teixits cutanis, la mucosa del estòmag o el revestiment dels conductes pancràcits. 
 - Glàndula pituitaria: segrega hormones encarregades de regular l'homeostasis incluint les hormones tròpiques que 
regulen la funcio de altres glàndules del sistema endocrí.
 -Glàndula tiroides: és una glàndula neuroendocrina. Esta formada per dos lòbuls en forma de papallona a ambos costats de la traquea, i estan units pel istmo. Regula el metabolisme del cos, es productora de proteines i regula la sensibilitad del cos a altres hormones.


No hay comentarios:

Publicar un comentario