jueves, 7 de junio de 2012

Els òrgans excretors.

En la funció d'excreció intervenen aquets òrgans:
 - Renyons. Són els òrgans excretors més importants. L seua funció es eliminar de la sang els residus produïts per les cel·lules. També són òrgans reguladors. Ja que eliminen a través de l'orina l'excés d'aigua i de sals, i també mantenen constant el volum d'aigua del cos.
 - Pulmons. Els òrgans que expulsen el diòxid de carboni produït en la respiració cel·lular.
 Glàndules sudorípares. La seua funció principal es mesurar la temperatura corporal, pero també poden excretar el 10% de tots els residus de l'organisme. La suor i l'orina contenen les mateixes substàncies, però amb una concentració molt més petita.
 - Fetge. S'encarrega d'eliminar els pigments biliars i altres substàncies de rebuig que es troben a la bilis i que s'eliminen amb la femta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario